Onderneming

De onderneming van de toekomst integreert betrokkenheid van medewerkers met betrokkenheid van klanten. Zij doet dit door mensen op een juiste wijze verantwoordelijkheid te geven en creëert zodoende toegevoegde waarde. Inzicht in gedrag van mensen en het optimaal gebruik maken van talenten en passies vormen de basis voor een duurzaam businessmodel. Door veranderende wet- en regelgeving, de rol van internet en social media en maatschappelijke ontwikkelingen is in deze tijd van financiële crisis het moment aangebroken een fundamentele stap te zetten naar een nieuw businessmodel waarin de mens centraal staat.

Mensen maken het verschilVoor zowel grotere corporates als het MKB draait de keten om en is het de uitdaging vormgeving in dienstverlening vanuit het perspectief van de klant in te richten. Vertrouwen wordt verdiend en behouden door Integriteit (Ben je congruent?), Intentie (Wat is je agenda?), Competentie (Voeg je waarde toe?) en Duurzame resultaten (Wat is je track record?) van mensen. Gedragsinzicht dat direct een bijdrage aan vertrouwen levert is:Istock 000012107866small

 

 • Eerlijk zijn
 • Tonen van respect
 • Creëren van transparantie
 • Fouten rechtzetten
 • Loyaliteit tonen
 • Resultaten leveren
 • Jezelf verbeteren
 • De realiteit onder ogen zien
 • Heldere verwachtingen scheppen
 • Verantwoordelijkheid tonen
 • Eerst luisteren
 • Je aan je afspraken houden
 • Vertrouwen uit- en overdragen

Door middel van leiderschapsontwikkeling, teambuilding, een juiste werving & selectie, benchmarking en klantgerichte marketing geven we dit samen met u  concreet vorm en inhoud.